Skip to Content

Blog Archives

„Sava centar“ u Beogradu

„Sava centar“u Beogradu predstavlja kompleks objekata, sagradjen 1976-78. godine prema projektu glavnog arhitekte Stojana Maksimovića i saradnika, oblikovan u savremenoj arhitekturi osme decenije HH veka.

0 Continue Reading →

Zavod na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture

Na ovogodišnjoj, šesnaestoj po redu Beogradskoj internacionalonoj nedelji arhitekture, stručne saradnice Zavoda za zaštitu spomenika kulture arhitekta Aleksandra Šević (zajedno sa Vesnom Mijatović, stručnim saradnikom Astronomske opservatorije) i istoričarke umetnosti Bojana Ibrajter Gazibara i Ivana Vesković vodile su stručne šetnje kroz arhitektonsko nasledje Beograda.

0 Continue Reading →

Sava centar je utvrdjen za kulturno dobro

Na prelog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 8.4.2021. godine, utvrdila Sava centar za kulturno dobro

0 Continue Reading →