каталози 2016


Наслов: Црква Св. Димитрија – Харишева црква


Београда –  hariseva-crkvaустанова културе од националног значаја
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Зграда трговца Стаменковића


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаzgrada-trgovca-stamenkovica
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Бојана Ибрајтер Газибара
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Кућа породице Матић у Вранићу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаmatic_vranic
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Надгробни споменик Милисава Чамџије


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градanadgrobni-spomenik
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Палилулска основна школа


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаpalilulska-osnovna-skola
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ирена Сретеновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Парк пријатељства у Новом Београду


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаpark-prijateljstva
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Прва варошка болница


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаprva-varoska-bolnica
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

 

преузми PDF издање


Наслов: Споменик Вуку Караџићу


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаspomenik-vuku-karadzicu
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Теразијска чесма


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаterazijiska-cesma
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Државне штампарије


Издавач: Завод за заштиту споменика културе градаzgrada-drzavne-stamparije
Београда – установа културе од националног значаја
За издавача: Нела Мићовић, директор
Аутор: Саша Михајлов
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Марина Адамовић Куленовић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: DOO MAGYAR SZO KFT, Нови Сад

преузми PDF издање