„Наслеђе“ број X

 Јубиларни десети број „Наслеђа“ са зградом Државне штампарије на насловној страни, ауторским остварењем једног од најзначајнијих српских архитеката прошлог века Драгише Брашована, изашао је из штампе 2009. године. У устаљеним рубрикама часописа изнета су најновија истраживања археолошког и градитељског наслеђа Београда, затим студије посвећене престоничкој урбаној меморији – сађењу младице Таковског грма, месту страдања – Пролазни логор Топовске шупе, као и студија посвећена аспектима заштите архитектонског наслеђа у контексту планирања. У јубиларном броју, уредништво часописа у уводној речи се осврнуло на резулатате објављених студија и приредило библиографију првих десет бројева.
Цена: 1200 динара

 

 

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија: сађење младице Таковског грма у београдском дворском парку
ГОРАН ПОЛОВИНА, Транзитивни обликовни концепти на примерима архитектуре Београда
МАРКО ПОПОВИЋ, Сава капија Београдске тврђаве
МИОДРАГ ДАБИЖИЋ, Кућа Грчког образовног братства – посластичара Абијана
МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ, О архитектури палате Министарства правде на Теразијама и њеним неимарским узорима
АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ, Кућа Марка Стојановића, Париска 15 у Београду
НЕНАД ЖАРКОВИЋ, Пролазни логор Топовске шупе
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Архитектонски конкурси на Новом Београду од 1947. до 1970. године
МАРЕ ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ, Зграда Војногеографског института у Београду
МИЛАН ПОПАДИЋ, Архитектура Музеја савремене уметности у Београду
ВАЛЕНТИНА БРДАР, Београдски опус архитекте Иве Куртовића

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Интерполације у београдској новијој архитектури. Неомодернистичка ауторска интерполација у Таковској улици (2003–2008)
ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ-СИМИЋ, Прва варошка болница у Београду – прошлост, садашњост и будућност

ИСТРАЖИВАЊА
ЗОРАН СИМИЋ, НЕЛА МИЋОВИЋ, Резултати заштитних археолошких истраживања простора у блоку између улица Цинцар Јанка и Узун Миркове

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Видови дистанцирања од појава током њиховог тумачења у архитектонској историографији
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ-МАРКОВИЋ, Аспекти заштите архитектонског наслеђа у контексту планирања

ПРИКАЗИ
ТИЈАНА БОРИЋ, Приказ књиге: Катарина Митровић, „Топчидер – двор кнеза Милоша Обреновића“

IN MEMORIAM
МАРИНА НЕШКОВИЋ, Мила Вујичић-Вуловић (1927-2008)
ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ, Момчило Мома Митровић (Шабац, 2.9.1925 – Београд, 2.6.2009)

БИБЛИОГРАФИЈА НАСЛЕЂА I-X

 /strong