Јавне набавке 2015. година

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Јавна набавка број: 12/15
Експертско мишљење о стању споменика “Победник“ на Београдској тврђави са предлогом потребних мера заштите
1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 11/15
Штампање монографије Земунско гробље
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 10/15
Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 16
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Oтворени поступак централизоване јавнe набавкe

Јавна набавка број: 12/15
Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел
1. Обавештење о закљученом уговору


Oтворени поступак централизоване јавнe набавкe

Јавна набавка број: 09/15
Куповина канцеларијског материјала
1. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:9/15
Штампање Kаталога за 10 споменика културе
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Питања и одговори
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:8/15
Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и измена конкурсне документације
4. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:7/15
Физичко-техничко обезбеђењe и прoтивпожарна заштита у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14 у Београду за период од годину дана.
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:6/15
Хитне интервенције – консолидација и рестаурација фасадних скулптура улазног портала Железничког музеја у Београду, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:5/15
Хитне интервенције – конзервација и делимична замена облоге постамента споменикa Николи Пашићу у Београду, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:04/15
4. Извођење радова на санацији, консолидацији и рестаурацији Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:03/15
3. Извођење браварских радова на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка број:02/15
2. Извођење радова на припреми и уређењу терена око Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:01/15
1. Извођење радова на уређењу саобраћајног приступа и обнови застора око Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору