Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SPOMEN OBELEŽJA IZ OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE 1912-1918 U OKVIRU RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU

BROJ JNMV: 1.3.8/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje br 1.
4. Odluka o dodeli partije 2,4 i 5
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 2,4 i 5
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1 i 3


 

Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Štampanje ‘’ Kataloga 10 spomenika kulture’’

BROJ JNMV: 1.2.2/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno objašnjenje
4. Prečišćen tekst konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – ŠTAMPANJE ČASOPISA ‘’Nasledje’’ br. 17

BROJ JNMV: 1.2.3/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno objašnjenje
4. Prečišćen tekst konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka
6. Dodatno objašnjenje br. 2
7. Odluka o dodeli ugovora
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE

BROJ JNMV – 1.2.5/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatne informacije i pojašnjenja
4. Izmena konkursne dokumentacije
5. Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – IZRADA TABLE SA QR KODOM I NOSAČEM ZA OBELEŽAVANJE KULTURNIH DOBARA

BROJ JNMV – 1.2.4/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – PREVODjENJE TEKSTOVA O KULTURNIM DOBRIMA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI (JNMV) BROJ 1.2.6/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenju ugovora


Javna nabavka male vrednosti

Predmet javne nabavke je kancelarijski materijal br. 1.1.4/2016

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Pitanja i odgovori
3. Obaveštenje o produženju roka
4. Izmena poziva za podnošenje ponude
5. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
8. Obaveštenje o izdatoj narudžbenici


Javna nabavka male vrednosti

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEDjENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA U ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI (JNMV) BROJ: 1.2.1/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA br. 1.3.1/2016/II

KONSOLIDACIJA I UREDjENJE PROSTORA OKO SPOMEN OBELEŽJA OSMATRAČNICE SRPSKE VRHOVNE KOMANDE SA SOLUNSKOG FRONTA – PIONIRSKI PARK

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA br. 1.3.1/2016

KONSOLIDACIJA I UREDjENJE PROSTORA OKO SPOMEN OBELEŽJA OSMATRAČNICE SRPSKE VRHOVNE KOMANDE SA SOLUNSKOG FRONTA – PIONIRSKI PARK

1. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
3. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
4. OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj: 1.1.1
Nabavka tonera i kertridža za štampače i multifunkcionalne uredjaje
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru