Danas, 12. juna 2020. godine, je izmedju gospodje Vukosave Brguljan i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda potpisan Ugovor o poklonu Porodične biblioteke Vladimira i Vukosave Brguljan.

12.06.4

Vladimir Brguljan je bio diplomirani pravnik, stručnjak u oblasti pravne zaštite spomenika kulture, koji je u Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda došao na mesto sekretara godinu dana po njegovom osnivanju, aprila 1961. godine. Autor je brojnih publikacija iz oblasti pravne zaštite kulturnih dobara, kao što su „Medjunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara“, „Sistem zaštite spomenika kulture u SR Srbiji“, ali i zbirki pesama „Zaboravljena luka“ i dr. Gospodja Vukosava Brguljan, diplomirani filolog, nakon povratka sa specijalizacije iz Pariza, radila je kao sekretar za Zaštitu spomenika kulture Crne Gore na Cetinju, potom kao direktor i glavni urednik Stručne knjige, a zatim je do penzionisanja radila kao rukovodilac izdavačkog sektora Narodne biblioteke Srbije.

12.06.5

Porodična biblioteka Vladimira i Vukosave Brguljan sastoji se iz značajnih, u nekim slučajevima i retkih, publikacija iz raznih oblasti – pravnih nauka, oblasti spomeničkog prava i zaštite spomenika kulture, kako kod nas, tako i u svetu, istorije umetnosti, istorije, filozofije, publikacija vezanih za područje Boke Kotorske, rečnika, enciklopedija kao i beletristike. Biblioteci su priključene i dve kopije fresaka iz manastira Sopoćani, rad Zdenke Živković, kao i zahvalnice, povelje, plakete i medalje.

12.06.3

12.06.2

12.06.1

Knjige su složene u odvojeni deo biblioteke Zavoda, vodeći računa o tematskim i drugim uslovima čuvanja. S obzirom na svoje bogatstvo i raznovrsnost, nema sumnje da će biblioteka porodice Brguljan poslužiti kako stručnjacima zaposlenim u Zavodu, tako i ostalim naučnim radnicima.