opština Mladenovac


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobrašica je, najverovatnije, sagradjena krajem 17.veka Na ovo mesto je preneta, prema usmenim kazivanjima, krajem 19.veka. Cela je sagradjena od hrastovog drveta. Izuzetno je velikih dimenzija za ovu vrstu objekata. Tri četvrtine objekta su otvorene, dok je jedna zatvorena talpama.
Sobrašica u Kovačevcu je jedinstven primerak na beogradskom području i jedan od retkih, ove vrste, na teritoriji Republike. S obirom na to da se nalazi u crkvenoj porti još uvek ima primarnu funkciju.
Novoutvrdjeni pravni status će, pored potvrde o vrednosti i značaju objekta, omogućiti njenu sanaciju i rekonstrukciju i uključivanje u turističku ponudu opštine Mladenovac.