Obilićev venac br. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotobanja je pomoćni, privredni objekat u domaćinstvima preko Save i Dunava.
Ona predstavlja materijalizovani oblik socijalnog i materijalnog statusa domaćina kao i njegovih htenja i estetskih zahteva, kako ličnih tako i sredine u kojoj objekat nastaje. Kotobanja porodice Kovačević je reprezentativan primerak ovog tipa objekata. Velike dimenzije i bogata dekoracija je, pored toga što je jedna od dve sačuvane na teritoriji grada Beograda , čine njeno utvrdjivanj za kulturno dobro neophodnim.
Novoutvrdjeni pravni status će, pored potvrde o vrednosti i značaju objekta, omogućiti njegovu sanaciju i rekonstrukciju i uključivanje u turističku ponudu opštine Surčin, koja je, za to veoma zainteresovana.