Beograd

Celina „Stari Beograd“ čini prostor čije su granice ulice Dunavska, Cvijićeva, Takovska, Draže Pavlovića, Starine Novaka, 27. marta, Ruzveltova, Dalmatinska, Laze Dokića, Vojvode Brane, Djuke Danić, Bulevar kralja Aleksandra, Golsvoritijeva, Baba Višnjina, Katanićeva, Krušedolska, Bulevar JA, Franše d`Eperea, obala Save, obala Dunava, Tadeuša Košćuška do Dunavske ulice.

Ovaj prostor svedoči o kontinuitetu postojanja urbanog naselja od rimskog perioda do danas. Većina sačuvanih objekata na ovom prostoru nastajala je od sredine 19. veka, tako da je vreme gradnje odredilo i njihove stilske karakterisike.

Medju autorima projekata za ove objekte nalaze se i najznačajnija imena beogradske i srpske arhitekture.

Na ovom prostoru, koji je sačuvao uloga gradskog centra, skoncentrisane su sve značajnije institucije, od crkvenog i prosvetnog sedišta, preko upravnih, kulturnih i javnih objekata do trgovine i zanatstva.