Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je protekle dve godine radio na izradi projekta rekonstrukcije, restauracije i prezentacije česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrdjavi. Izradu projekta i njegovu realizaciju finansira TIKA-turska agencija za koordinaciju i razvoj, a projekat je radjen u saradnji sa turskom projektantskom firmom “Ekol Mimarlik” i brojnim ekspertima za otomansku istoriju i arhitekturu.

IMG_2956
Na restauraciji česme primenjeni su strogi principi i sve odluke su donete nakon proučavanja literature, autentičnog izgleda česme i svih prethodnih intervencija. Česma je potpuno otkopana i prezentovana uz poštovanje i očuvanje naknadnih faza u koje spada austrijski kanal dogradjen uz severoistočnu fasadu. Zavod je uz veliko lično angažovanje svojih saradnika i uz zahvalnost kompaniji “Lafarge” uspeo da za restauraciju obezbedi kompatibilan kamen istih petroloških karakteristika kao autentičan kamen na česmi. Svi radovi na konzervaciji i restauraciji izvode se bez upotrebe cementa što je veliki pomak u konzervatorskoj praksi u našoj zemlji.
IMG_2968

Kako bi se prezentovala originalna, do sada zakopana severozapadna fasada česme trebalo je projektom prevazići denivelaciju od 4,5m visine, razliku izmedju originalnog platoa ispred česme i sadašnjeg nivoa terena Gornjeg grada. U cilju omogućavanja dostupnosti novih nalaza, projektovana je kosa rampa koja će omogućiti silaz na originalni nivo terena svim posetiocima uključujući i osobe sa invaliditetom kao i roditelje sa decom, starije slabo pokretne osobe. Zid rampe ujedno je iskorišćen kao potporni zid koji statički obezbedjuje zemljani nasip.
IMG_2969

Dok su sve intervencije na konzervaciji i restauraciji radjene uz primenu originalnih i kompatibilnih materijala, novi funkcionalni elementi u prostoru uradjeni su upotrebom savremenih materijala koji su uobičajeni u svetskoj konzervatorskoj praksi, a koji svakom posetiocu jasno pokazuju da to nisu delovi fortifikacionih struktura, čime se izbegava dovodjenje posetilaca u zabludu.

IMG_3014
Tokom izvodjenja radova došlo se do otkrića dela bedema rimskog kastruma i donešena je odluka da se on konzervira i prezentuje što je uslovilo izmene i povećalo ukupnu vrednost projekta. Sada će na ovom prostoru posetiocima biti omogućeno da na relativno malom segmentu tvrdjave sagledaju njeno bogatstvo u vidu brojnih slojeva iz raznih perioda (deo rimskog bedema, tursku česmu, delove austrijskih fortifikacija).
IMG_3015

Na prostoru neposredno uz rampu i kod rimskog bedema biće postavljene dve informativne table sa podacima vezanim za tok projekta i pronadjene arheološke kulturne slojeve.

Ovo je izuzetno kompleksan projekat i Zavod se zahvaljuje svim učesnicima u realizaciji kao i svim medijima i gradjanima na interesovanju za naš rad.