Učenici Zemunske gimnazije će 29. novembra u 14 satiodržati interaktivno predavanje o secesiji u izložbenom prostoru Zavičajnog muzeja Zemuna, Spirtinoj kući u Glavnoj 9, gde je u toku izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Secesija u starom jezgru Zemuna“, autorke istoričarke umetnosti Aleksandre Dabižić. Tim povodom upoznaće se s spomeničkim nasleđem Zemuna uz stručno vođenje. Današnje stručno vođenje i predavanje predstavlja još jedan segment saradnje Zavoda sa srednjim školama i popularizacije kulturnog nasleđa među mladima.

F_0904 (119)1

F_0904 (116)

Izložba je otvorena do kraja novembra