Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, s jedne strane i Ambasada Francuske u Srbiji i  Udruženje za negovanje kulture sećanja „Le souvenir Français“ s druge strane, dana 13. novembra 2017. godine u Ambasadi Francuske u Beogradu su potpisali sporazum o subvenciji, kojim se u celosti obezbedjuje realizacija obnove Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu. Francuski doprinos u ukupnom iznosu od 208.300 eura upotpunjuje doprinos Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, koji iznosi 22.000.000 dinara. Sporazumom o subvenciji, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda se obavezao da će sprovesti sve odredbe predvidjene medjuvladinim sporazumom o obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj, koji su Francuska i Srbija potpisale 25. aprila 2017. godine. Planirani rok za završetak radova na obnovi spomenika je obeležavanje stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata.

NASLOVNA crop

2

1