U saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu i Muzejom grada Beograda, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je sa predstavnicima predsednika Komisije za utvrdjivanje programskih sadržaja i davanja predloga modela upravljanja Memorijalnim kompleksom na „Starom beogradskom sajmištu“ gospodina Jovana Ćulibrka i  predstavnicima grada Beograda u četvrtak, 15. juna 2017. godine posetio izložbu „Beogradsko sajmište – povratak u budućnost“ u Konaku kneginje Ljubice. Kroz izložbu, koja predstavlja završnicu projekta studenata master studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu vodili su, obrazložili njen koncept i cilj, autori projekta prof. dr Zoran Djukanović sa Departmana za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i MA Angelina Banković, kustos Muzeja grada Beograda. Kao jedan od projekata koji ukazuju na značaj, vrednosti i istorijsku slojevitost prvog urbanizovanog prostora na levoj obali Save, sadržinski slojevita sa multidisciplinarnim pristupom temi i novim osvrtom na društveni i kulturološki kontekst, izložba značajno doprinosi novim saznanjima o spomeniku kulture Staro sajmište – Logor Gestapoa.

3. _DSC0050

2. _DSC0031

1. _DSC0046 NASLOVNA