Dana 7.juna 2017. godine ministar za kulturu i informisanje u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda-ustanove kulture od nacionalnog značaja Olivera Vučković potpisali su, u prisustvu gradskog menadžera Gorana Vesića, Ugovor o izradi tehničke dokumentacije za dobijanje odgovarajućeg rešenja za izvodjenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji, sanaciji i adaptaciji Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, Mali Kalemegdan br.1.

DSC_0008

Ministarstvo za kulturu i informisanje obezbedilo je sredstva za izradu projekta, a nakon izrade projektne dokumentacije, tokom naredne godine, pristupiće se radovima na rekonstrukciji i sanaciji paviljona. Obnova bi trebalo da bude završena do 23. decembra 2018. godine.

f

Ministar Vladan Vukosavljević je podsetio da je rekonstrukcija enterijera poslednji put vršena 1975. godine, naglasivši da će obezbedjivanje sredstava, a potom i raspisivanje konkursa za rekonstrukciju, omogućiti da se umetničkom paviljonu vrati stari sjaj.

Gradski menadžer Goran Vesić istakao je da je izrada projekta za rekonstrukciju umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“ značajan korak za prvi galerijski prostor Beograda, koji vapi za obnovom.

V.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković zahvalila se Ministarstvu za kulturu i informisanje i ministru Vladanu Vukosavljeviću jer su umeli da prepoznaju Zavod kao relevantnu instituciju koja može da preuzme na sebe odgovornost izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, revitalizaciju, sanaciju i adaptaciju spomenika kulture kao što je Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“.

IMG_0437

Umetnički paviljon na Malom Kalemegdanu podiglo je 1928. godine Udruženje prijatelja umetnosti u Beogradu, prema projektu arhitekte Branislava Kojića. Sažimanjem više funkcija u jedinstvenu arhitektonsku celinu, koja je obuhvatala slikarske sale, izložbenu i koncertnu dvoranu, Kojić je zadovoljio potrebe savremenog izložbenog prostora. Upečatljiv detalj uredjenja enterijera predstvlja freska sa alegorijskim kompozicijama raznih grana umetnosti na plafonu vestibila, rad Živorada Nastasijevića, kao i vitraž sa predstavom Umetnosti iznad glavnog ulaza, rad Vase Pomorišca.

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, utvrdjen je za kulturno dobro (Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 68/3 od 22.2.1973.)