Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u četvrtak 12.10.2017. godine, organizuje osmu po redu konferenciju o kulturnom nasledju sa temom Kulturno dobro danas – vrednost i značenje. Konferenciju će,  sa početkom u 9.30 časova, otvoriti gradski menadžer, g-din Goran Vesić.

Polazeći od toga da je kulturno nasledje skup resursa nasledjenih iz prošlosti, koje zajednica identifikuje kao odraz i izraz vrednosti, uverenja, znanja i tradicije, kulturno dobro se postavljalo i postavlja u žižu konstante koju je neophodno očuvati i negovati kao bitnu odrednicu jedne zajednice.

Cilj ove Konferencije je da se napravi osvrt na prethodne skupove i  da se preispita u kojoj meri se razume kulturno dobro kao početak i trajanje sistema vrednosti i da li se  kao takav može očuvati?

Konferenciju prati Zbornik radova koji će i ovog puta biti podeljen učesnicima i gostima..

Održavanje Konferencije i publikovanje Zbornika radova omogućila je Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

VIII konferencija poziv VIII konferencija program