Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je uzeo učešće na Jesenjem kampu koji se ove godine održao pod nazivom “Integralna zaštita kulturne i prirodne baštine”  na Velikom ratnom ostrvu u organizaciji JKP Zelenilo Beograd. Predavanje studentima Tehnološko-metalurškog i Geografskog fakulteta održala je istoričarka umetnosti Aleksandra Dabižić, na temu Kulturno i prirodno nasledje Zemuna. Studeti su pokazali interesovanje za integralni pristup baštini sagledavajući posebnosti beogradskog pejzaža.

Hidromorfološka struktura ušća Save u Dunav, jednim delom uokvirena šumadijskim pobrdjem, a drugim delom prepuštena panonskim ravnicama svakako je centralno obeležje celog urbanog predela. Gardoš, zahvaljujući svome položaju, iznad dveju reka, pruža veličanstvenu panoramu  slikovitog predela dinamičnog pejzaža beogradskog pobrdja i smirenog prostranstva panonskih ravnica. Vizure se mogu približno orijentisati na četiri strane sveta, od kojih svaka ima svoju specifičnost,  s istorijskog, urbanog i likovnog aspekta.

IMG_20171010_13524dab