Višnjica

Crkva Sv. Nikole u Višnjici sagradjena je 1842. kao jedobrodna gradjevina sa jednom oltarskom i dve pevničke apside.

Oživljavanje jednostavno obradjenih fasade postignuto je nizom slepih arkada. Zapadnom fasadom dominira dekorativno obradjeni portal sa mozaičkom predstavom patrona hrama u luneti iznad portala.

Crkva Sv. Nikole u Višnjici predstavlja karakterističan primer sakralne arhitekture u Srbiji iz vremena kneza Miloša, koje karakteriše napuštanje baroknog arhitektonskog nasledja.