Boljevci

 

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima podignuta je 1798. kao jednobrodna gradjevina sa oltarskom apsidom na istoku i trospratnim zvonikom iznad priprate.

Čiste površine fasada podeljene su plitkim pilastrima koji naglašavaju unutrašnju podelu prostora. Po svojim stilskim karakteristikama ikonostas crkve pripada tipu baroknih vojvodjanskih ikonostasa sa bogatom floralnom rezbarenom i pozlaćenom ornamentikom.

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima predstavlja materijalno svedočanstvo razvoja arhitekture i primenjenih umetnosti Srba u 18. i 19. veku na teritoriji Srema.