Ugrinovci

Crkva Sv. Velikomučenika Georgija u Ugrinovcima podignuta je u periodu 1734-1779 kao jednobrodna, barokno oblikovana gradjevina sa polukružnom apsidom na istoku i pripratom sa horom i zvonikom na zapadu.

Današnji izgled crkve posledica je brojnih izmena, od kojih je prva bila 1834-35, kada je sagradjen novi zvonik prema projektu jednog od tada najuglednijih zemunskih majstora Johana Hengstera i Franca Pilsa. Barokni ikonostas iz 1787. predstavlja jedini kompletno sačuvani rad Mihaila Radosavljevića, darovitog zemunskog slikara.

Crkva sv. Georgija u Ugrinovcima predstavlja materijalno svedočanstvo razvoja sakralne arhitekture i likovnih umetnosti Srba u 18. i 19. veku na teritoriji Srema.