U prethodnih godinu dana  saradnja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je intenzivirana kroz izdavačku delatnost, saradnju u okviru priprema za projekat rekonstrukcije zgrade Tehničkih fakulteta, Projekat proširenja kapaciteta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u okviru projekata unapredjenja univerzitetske infrastrukture u Srbiji, kao i  zajedničkim aktivnostima povodom obeležavanja 125. godina od rodjenja i istaknutog akademika, profesora, arhitekte Nikole Dobrovića (1897-1967).

U okviru svečanog otvaranja manifestacije “Nedelja sa arhitekturom”, 27. septembra 2022. godine, na Arhitektonskom fakultetu za uspešnu saradnju u proteklih godinu dana, zahvalnica za posvećenost, kooperativnost i zalaganje dodeljena je Zavodu za zaštitu spomenika kulture, direktorki Oliveri Vučković.