Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković jedna je od učesnika panel diskusije na Finalnoj konferenciji „Doprinos mreža OCD unapredjenju kulturnog naslijedja u BiH“ koja je trenutno u toku u Sarajevu. Tema panela je Zakonski okvir i uskladjenost sa medjunarodnim konvencijama.

U diskusiji učestvuju i Robert Stregar, direktor Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom Ministarstvu kulture i sporta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljedja, republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske Jasna Milešević, direktor Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijedja Sarajevo dr Boris Trapara i direktor Nacionalne ustanove Konzervatorski centar Konstantin Dimitrovski.

Konferenciji prisustvuju i pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dr Marina Pavlović, kao i viši konzervator Rade Mrlješ. Učešće na ovoj konferenciji je nastavak veoma plodne regionalne saradnje institucija koje se bave zaštitom nasledja i još jedna prilika da se medjusobno čujemo i podelimo iskustva u obavljanju ovog važnog i odgovornog posla.