Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je tokom novembra 2023. godine, uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavio sanaciju tri porodične grobnice na Novom groblju, u kojima počivaju tri srpska junaka- učesnici važnih istorijskih dogadjaja: Božidar Janković, Vojislav Tankosić i Vojin Popović.

General Božidar Janković je bio jedan od najsposobnijih oficira srpske vojske, učesnik Srpsko-turskih ratova, Srpsko-bugarskog rata, Balkanskih i Prvog svetskog rata.

Jedan od junaka srpskih ratova bio je i major srpske vojske Vojislav Tankosić, poznat kao organizator i komandant četničkih jedinica u borbi protiv Turaka u Staroj Srbiji i Makedoniji 1903-1904. godine, ali i učesnik Balkanskih ratova 1912-1913. godine. Poginuo je početkom Prvog svetskog rata, 1915. godine kod Trstenika.

Pešadijski potpukovnik, vodja komitskih četa i komandat Dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu Vojin Popović, poznat pod imenom Vojvoda Vuk, poginuo je u borbi sa Bugarima na Crnom kamenu više Gruništa. Savremenici su ga opisivali kao junaka koji je vredeo više nego devizija. Posmrtni ostaci preneti su sa bojišta na Novo groblje 30. septembra 1923. godine. Na nadgrobnom spomeniku, pored ostalih imena uklesano je: Za slobodu otadžbine život je svoj dao potpukovnik Vojin Popović Vojvoda Vuk 1880-1916.

U njegovu čast, 1936. godine podignut je spomenik koji se nalazi u parku Topličin venac, opština Stari grad u Beogradu i predstavlja spomenik kulture. Autor bronzane skulpture Vojvode Vuka je srpski vajar i akademik Djordje Jovanović.

Zatečeno stanje grobnica otkrivalo je brojne probleme. Od različitih mehaničkih oštećenja, fragmentovanih poklopnih ploča i kamenih opsega grobnica, kao i korozivnih procesa na metalnim ogradama i inventarima unutar njih, do bioloških slojeva i naslaga nečistoća, uočeno stanje ukazivalo je na nesumnjivu potrebu za izvodjenjem konzervatorsko-restauratorskih radova.

Radovi na sanaciji grobnica srpskih junaka podrazumevali su uklanjanje korozivnih procesa sa metalnih ograda i drugih inventara, kao i ponovno bojenje. Uklonjeni su postojući biološki slojevi i ostale nečistoće sa betonskih i kamenih površina. Izvedena je sanacija poklopnih ploča i kamenih opsega svih grobnica. Kameni nadgrobnici su takodje kompletno očišćeni, a izvršena je i sanacija pukotina, kao i osvežavanje boje u uklesanim inskripcijama. Poslednja faza radova podrazumevala je nanošenje hidrofobne zaštite na sve kamene delove grobnica, koje ima za cilj smanjivanje uticaja spoljašnjih faktora poput vlage i kiše.

Na fotografijama su prikazane faze pre i nakon konzervatorsko-restauratorskih radova.

Porodična grobnica Kovačević – general Božidar Janković

Porodična grobnica Tankosić – major Vojislav Tankosić

Porodična grobnica Popović – potpukovnik Vojin Popović