U petak 18. marta 2022. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Institut za savremenu istoriju potpisali su Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji. U ime Zavoda protokol je potpisala direktorka Olivera Vučković, a u ime Instituta zamenik direktor dr Bojan Dimitrijević.

Potpisnici Protokola su saglasni u nameri da uspostave kako institucionalne, tako i praktične osnove za zajedničku organizaciju i realizaciju projekata i programa iz oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasledja, u cilju unapredjenja osnovne delatnosti od zajedničkog interesa.

Institut za savremenu istoriju će učestvovati kao suizdavač naučnih publikacija Zavoda, učestvovaće u izboru naučnih zvanja stručnih saradnika Zavoda, a pružaće i konsultantsku i stručnu pomoć u oblasti istorijskih nauka. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda će omogućiti korišćenje dokumentacije, arhive i biblioteke Zavoda saradnicima Instituta za savremenu istoriju, ustupati svečanu salu Zavoda za potrebe organizacije i održavanja naučnih konferencija, okruglih stolova i slično, pružaće konsultantske i stručne usluge iz oblasti zaštite nepokretnih kulturnih dobara.