Dana 17.03.2022.godine predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković, direktor, dr Marina Pavlović, pomoćnik direktora, Jasna Cvetić, rukovodilac sektora za arhitektonsko – konzervatorske poslove, dr Saša Mihajlov, rukovodilac sektora za istraživanje, valorizaciju i dokumentaciju, Ana Sibinović i Andjelija Milašinović, dipl. etnolozi  zajedno sa predsednikom opštine Obrenovac Miroslavom Čučkovićem i članom Veća opštine Obrenovac zaduženim za kulturu Zoranom Ćorlomanovićem su obišli kulturna dobra Obrenovca: Česni dom porodice Mihailović, Stara varoška kuća u Obrenovcu, Kuća u kojoj se rodio narodni heroj Vlada Aksentijević, Crkva Sv. Duha i Sokolski dom.

Akcenat posete je bio na kompleksu Starog mlina u Obrenovcu koji se nalazi u ulici Kralja Petra za koji je zaključeno da poseduje kulturno – istorijske i arhitektonske vrednosti i ima veliki potencijal za obnovu i oplemenjivanje kulturnim sadržajima. Zavod za zaštitu spomenika kulture će kompleks Starog mlina staviti pod prethodnu zaštitu, a kada se steknu svi potrebni uslovi ući će se u proceduru za proglašenje ovog vrednog kompleksa kako za Obrenovac tako i za grad Beograd za kulturno dobro.

U neposrednom razgovoru na terenu razgovaralo se o budućim planovima vezanim za obnovu pojedinih objekata koji se nalaze u celini Obrenovačka čaršija koja je u postupku za proglašenje za kulturno dobro.