U četvrtak, 16. novembra 2023. godine  Astronomska opservatorija Beograd i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda otvorili su izložbu „Sve je u broju i meri“.

Na otvaranju posetiocima su se obratili direktor Astronomske opservatorije profesor dr Luka Č. Popović i direktorka Zavoda Olivera Vučković, koja je govorila o uspešno ostvarenoj saradnji dve institucije. Dr Milan S. Dimitrijević istakao je značaj izložbe, nakon čega se obratio i državni sekretar Ministarstva kulture gospodin Miodrag Ivanović koji je i zvanično otvorio izložbu .

Foto: Mateja Beljan

Autorke izložbe su Vesna Mijatović iz Astronomske opservatorije i Aleksandra Šević, arhitekta konzervator Zavoda, koja je posetiocima predstavila izvedene radove na obnovi paviljona i objekata ovog kompleksa u periodu od 2015. do 2023. godine.

Uvidjajući da kompleks Astronomske opservatorije predstavlja jedan od najstarijih i najvrednijih gradskih prostora u Beogradu, sa bogatom naučnom i kulturno-istrijskom tradicijom, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda se u okviru svojih aktivnosti gotovo deceniju bavi radovima na obnovi objekata kompleksa i očuvanju njegove autentičnosti.

Konzervatorsko-restauratorski radovi su obuhvatali paviljon Malog meridijanskog kruga (Školski paviljon), paviljon Velikog refraktora, Malog refraktora i Astro-geodetski paviljon, čija je realizacija u toku. Ostvareni su zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, Gradske opštine Zvezdara, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Astronomske opservatorije Beograd. Izložba koju možete pogledati u prostoru Velikog refraktora, priredjena sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a prikazuje faze izvedenih radova na pomenutim objektima ovog značajnog kompleksa.

Mali meridijanski krug (Školski paviljon) pre i posle radova

Paviljon Velikog refraktora pre i posle radova

Mali refraktor pre i posle radova

Paviljon velikog vertikalnog kruga pre i posle radova

Prisutni su bili u prilici da obidju u potpunosti obnovljene i sanirane objekte Velikog i Malog refraktora, kao i Školskog paviljova.

Foto: Mateja Beljan