Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u sklopu hitnih intervencija na spomenicima na teritoriji grada Beograda 2023. godine, obavio sanaciju postamenta spomenika Rige od Fere i Čukur česme na opštini Stari grad, kao i potpunu konzervaciju i restauraciju nadgrobnog spomenika Aksentiju Miladinoviću u opštini Lazarevac.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na nadgrobnom spomeniku Aksentiju Miladinoviću, u mestu Čibutkovica GO Lazarevac odnosili su se na čišćenje obe kamene ploče, uklanjanje rastinja i upornih bioloških slojeva, konsolidaciju kamena i restauraciju nedostajućih delova, kao i restauraciju veoma oštećene površine horizontalne ploče. Vertikalna kamena ploča spomenika je ispravljena i osigurana od pada i budućeg krivljenja.

Nadgrobnom spomeniku Aksentiju Miladinoviću – nakon izvedenih radova

Nadgrobnom spomeniku Aksentiju Miladinoviću – tokom izvodjenja radova

Nadgrobnom spomeniku Aksentiju Miladinoviću – pre izvodjenja radova

Radovi na postamentu spomenika Rigi od Fere podrazumevali su čišćenje kamenog postamenta, uklanjanje oštećenih kamenih ploča i postavljanje novih. U okviru ovih radova očišćen je i bronzani spomenik, sa kojeg su uklonjene površinske nečistoće.

Postament spomenika Rigi od Fere – nakon izvedenih radova

Postament spomenika Rigi od Fere – tokom izvodjenja radova / pre izvodjenja radova

Na Čukur česmi je izvedeno površinsko čišćenje kamenih delova spomenika, kao i uklanjanje korozivnih procesa sa inskripcije, tačnije slova koja se nalaze na frontalnoj strani česme, ali i sa metalne rešetke koja se nalazi u slivniku. S obzirom da je odredjeni broj slova nedostajao, izradjena su i postavljena nova u istom materijalu.

Čukur česma – nakon izvedenih radova

Čukur česma – pre izvodjenja radova

Takodje, u kontinuiranoj saradnji sa Javno-komunalnim preduzećem „Gradska čistoća“ izvedeno je uklanjanje grafita sa nekoliko fasada koje se nalaze u okviru prostorne kulturno istorijske celine „Terazije“, površinski je očišćen spomenik Ivi Andriću i deo platoa na kojem se on nalazi, ali i grafiti koji su narušavali izgled okolnog prostora spomenika. Pored toga, uklonjeni su grafiti sa postamenta spomenika Josifu Pančiću koji se nalazi u parku na Studentskom trgu, a tom prilikom je i očišćen ceo postament.