Na XII naučno-stručnoj konferenciji sa medjunarodnim učešćem „Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“, na inicijativu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda prvi put je otvoren poziv za učešće putem novog medija komunikacije, postera. Time je otvoren poligon za multidisciplinarnu diskusiju učesnika iz različitih radnih i akademskih okruženja.

Na konferenciju je pristiglo 17 postera u formatu 50/150 cm, čija izložba je priredjena u svečanoj sali Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u okviru pratećeg programa konferencije. Izloženi posteri, prezentovali su radove i projekte iz različitih oblasti, a medju autorima su se našli afirmisani arhitekti i projektanti, profesori Univerziteta u Beogradu, studenti, istoričari umetnosti i konzervatori iz zemlje i sveta.