Na XII naučno-stručnoj konferenciji sa medjunarodnim učešćem „Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“, na inicijativu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda prvi put je otvoren poziv za učešće putem novog medija komunikacije, postera.