Na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Vlada Republike Srbije 29.12.2022. godine utvrdila je Crkvu Blažene deve Marije u Zemunu za kulturno dobro a Beograd na taj način dobio 445. spomenik kulture.

Kamen temeljac za crkvu Blažene deve Marije u Zemunu položen je 1785. godine, a 1794. godine je stavljena pod krov. Sledeće godine je podignut zvonik i osvećena crkva. Obnovljena je 1817. godine, a temeljno restaurirana sredinom XIX veka, kada je dobila novo kube zvonika. Crkva je jednobrodna gradjevina sa poluobličastim svodom, apsidom i sakristijom na istočnoj strani i zvonikom iznad zapadnog ulaza. Oblikovana je u stilu klasicizma sa elementima baroka. Predstavlja svedočanstvovišekonfesionalnog sastava zemunskog stanovništva.

Najstariji zemunski trg na kojem se crkva nalazi, nastao je planski, u vreme intenzivnije izgradnje Donjeg grada, prema zamisli vrhovnog komunitetskog inspektora Tadeusa Esterajhera. Crkva Blažene deve Marije u Zemunu ima kulturno-istorijske i arhitektonsko-urbanističke vrednosti u kontekstu beogradskog spomeničkog nasledja. Predstavlja markantno obeležje i značajnu spomeničku vrednost prostorne kulturno-istorijske celine Staro jezgro Zemuna koja je proglašena za kulturno dobro od velikog značaja za Republiku Srbiju 1979. godine.

Predlog odluke uradila je istoričarka umetnosti Aleksandra Dabižić, savetnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.