Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je dana 15.12.2022. godine na poziv Bibliotekarskog društva Srbije u holu Narodne biblioteke Srbije predstavio i ponudio učesnicima konferencije sa međunarodnim učešćem od 14.12-16.12.2022. godine  svoje publikacije. Stručni saradnici Zavoda Hajna Tucić, diplomirani istoričar umetnosti, Ana Sibinović, diplomirani etnolog i Slađana Milojević, dokumentarista Zavoda  su za učesnike konferencije pripremile program obilaska prostorno kulturno-istorijske celine „Svetosavski plato“, kao i upoznavanje sa spomenicima kulture u okruženju: Spomenik Karađorđu, Spomenik i groblje oslobodilaca Beograda 1806. godine, Zgrada Narodne biblioteke Srbije. U Parohijskom domu učesnike konferencije je dočekala Ivana Jelić, arheolog iz sektora Muzeja Hrama Svetog Save sa kojom je Zavod uspostavio saradnju.

Bibliotekarsko društvo Srbije ove godine je obeležilo 75. godišnjicu svog postojanja, te u godini jubileja i povodom Dana bibliotekara Srbije u Narodnoj biblioteci Srbije organizovana je  ova konferencija. Ovogodišnju konferenciju podržali su Ministarstvo kulture i informisanja, Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo i informatiku Univerziteta u Beogradu, kao i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.