Слађана Милојевић

Архитектонски техничар, конзерватор
Година рођења: 1971
Образовање: архитектонски техничар
sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs

 

 

Радно искуство:

 • Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију (од 2003)

Референце:

 • Ажурирање документације за културна добра, добра која уживају статус претходне заштите и систематски истражених блокова
 • Обрада и припрема података о културним добрима, добрима која уживају статус претходне заштите и систематски истражених блокова; издавање и примање докумената; дорада документационог материјала; сарадња са имаоцима и корисницима културних добара, сродним институцијама, правним и физичким лицима, студентима и истраживачима; припрема документације за вршење увида у Збирку досијеа културних добара, Збирку фотодокументације, Збирку планова и елабората
 • Припрема документације за: елаборате – услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и добaра која уживају статус претходне заштите и мере њихове заштите за потребе израде регулационих планова; пројекте ревитализације и реконструкције; систематска истраживања; конференције; изложбе; предавања и презентације; предлоге одлука о утврђивању за културно добро; издавачку делатност Завода

 

Пројекти:

 • Пројекат Дигитализације документације културних добара и презентација пројекта –“Библиотека плус“, дигитализацијa документације у библиотекама (САНУ, 2004), МИСС (Београд, 2008), IX конференција НЦД-а (Београд, 2010), „Управљање документима – законска, стручна и техничка питања“ (Историјски архив Београда, 2010), „БЕОГИС“ – Пројекат географског информационог система града Београда (2011), Завод (Београд, 2011)
 • Каталог „Непокретна културна добра на подручју града Београда“ (од 2010)
 • „Каталози за 10 споменика културе“ – техничка сарадња са координатором и ауторима текстова каталога (од 2008)
 • „Наслеђе за децу“ – сарадња са основним школама на подручју града Београда, одржавање предавања и радионице основцима о културном наслеђу града Београда (од 2014)
 • Изложба „Споменици културе виђени очима деце“ Завод (Београд, 2015)
 • Програмски систем за вођење, управљање и коришћење дигитализоване и дигиталне документације непокретног културног наслеђа града Београда (од 2016)
 • Промоција, презентација и популаризација делатности Завода, културних добара и добара под претходном заштитом на подручју града Београда – Међународни београдски Сајам књига, Школски сајам културе „Тржница идеја“ у организацији Музеја града Београда

 

Чланство у професионалним удружењима:

 • Члан Друштва конзерватора Србије