Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Uncategorized @sr

Zakazivanje vremena objave

Ovaj post će biti objavljen u zadato vreme.

Zadato vreme je: 17:45

Komentar: kad ga resetujem, prikaze mi tacno lokalno vreme: 17:19

Ovde ide PDF Fajl

Test post – obrisati

Za testiranje da vidimo kako radi.

Važno saopštenje

Na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda do daljeg neće raditi sa strankama. Molimo vas da sve zahteve upućujete elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:
zavod@beogradskonasledje.rs
zzskgb@beotel.rs

katalozi 2017


Naslov: Beogradska zadruga


beogradska zadruga naslovna
Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktora
Autor: Ksenija Ćirić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomenik i groblje oslobodilaca Beograda 1806. godine


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktoragroblje oslobodilaca naslovna
Autor: Ana Sibinović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorakuca arhitekte jovana ilkica
Autor: Aleksandar Božović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorakuca u kojoj se rodio dimitrije davidovic naslovna
Autor: Aleksandra Dabižić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća Nikole Pašića


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorakuca nikole pasica
Autor: Ivana Vesković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća Leone Panajot


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorakuca leone panajot naslovna
Autor: Hajna Tucić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada Seizmološkog zavoda u Beogradu


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorazgrada seizmoloskog zavoda naslovna
Autor: Irena Sretenović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

 

preuzmi PDF izdanje


Naslov:Sopotski han


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorasopotski han naslovna
Autor: Nada Živković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Staro Sajmište – Logor Gestapoa


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorastaro sajmiste naslovna
Autor: Saša Mihajlov
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje


Naslov:Zgrada Agrarne banke


Za izdavača: Olivera Vučković, v.d. direktorazgrada agrarne banke naslovna
Autor: Bojana Ibrajter – Gazibara
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Akademija Oxford – agent d.o.o, Jagodina
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.
Beograd, 2017.

preuzmi PDF izdanje

 

„Nasleđe“ broj XVIII

nasledje 2017 k1Časopis Nasleđe broj XVIII je izašao iz štampe oktobra meseca 2017. godine. Na naslovnoj strani je spomenik Vasi Čarapiću u Beogradu. Podignut 1951. godine, pred-stavlja značajno ostvarenje tog perioda, kao i jedno od najuspešnijih ostvarenja iz opusa autora, aka¬demskog vajara Radete Stankovića. Među člancima u ustaljenim rubrikama časopisa je članak pod naslovom Beogradske interpolacije arhitekte Konstantina Jovanovića. Ovim radom se aktuelizuje civilizacijski doprinos arhitekte Konstantina Jovanovića u izgradnji Beograda, koji je, zahvaljujući njemu, dobio izgled evropske prestonice. Kroz svoja ostvarenja, zdanja poput Narodne banke, Zadužbine Nikole Spasića i drugih, Jovanović je prepoznat kao kulturni emancipator koji je srpsku arhitekturu povezao sa srednjoevropskom. Pogotovo su njegove nadahnute interpolacije doprinele preobražaju Beograda iz osmanske varoši u evropski grad. U radu o jednoj neobičnoj sceni na hadžijskoj ikoni iz Crkve Ružice ukazuje se na jednu od predstava na ikonografski složenoj jerusalimskoj ikoni iz 1819. godine. Na ovoj predstavi centralna je ikona Bogorodice s Hristom, koju Sv. ap. Luka predstavlja Bogorodici. Na osnovu poređenja sa kasnije nastalim grafikama autor dolazi do zaključka da je reč o predstavi predanja o čudotvornoj ikoni iz manastira Kiko na Kipru. Pomenutu ikonu je naslikao Sv. ap. Luka, a svojim rečima ju je Bogorodica blagoslovila. Ovo predanje je igralo ulogu u opravdanju kulta ikona, ali i u učvršćivanju prestiža same kikoske ikone. Dat je i prikaz VII konferencije o kulturnom nasleđu i zbornika radova: Kulturni predeo. Među člancima je i prikaz izložbe i monografske studije: Aleksandar Kadijević, Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba. U rubrici In memoriam je sećanje na Miodraga Dabižića jednog od najpoznatijih i verovatno najstarijih žitelja Zemuna, koji je čitav svoj život posvetio istraživanju zemunske istorije i na¬sleđa, materijalnih spomenika i društveno-kulturnog života, po čemu će njegovo ime ostati trajno zabeleže¬no u bibliografiji radova o istoriji Zemuna.

 

Journal Heritage XVIII

 

SADRŽAJ

spomeničko nasleđe

DUŠICA NIKOLIĆ, Beogradske interpolacije arhitekte Konstantina Jovanovića
MARIJA POKRAJAC, Istorija kuće porodice Vladisavljević na uglu Dositejeve i Gospodar Jevremove ulice broj 57
ALEKSANDAR BOŽOVIĆ, Spomenik Vasi Čarapiću u Beogradu

istraživanja

LjILjANA ĐUKANOVIĆ, Razvoj tehnika građenja u stambenoj arhitekturi Beograda tokom 19. i početkom 20. veka
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Baltička moderna u Beogradu: projekt Uprave monopola i Ministarstva finansija (1908) Kričinskog i Vasiljeva
VLADANA PUTNIK PRICA, U lepom stanu sreća stanuje: beogradski enterijeri kao vid javnih prostora u međuratnom periodu
NADA ŽIVKOVIĆ, Čarobni vrt Bogosava Živkovića – stanje i predlog zaštite
MARKO KATIĆ, Jedna neobična scena na hadžijskoj ikoni iz Crkve Ružice

konzervatorski pristup

JELENA VASIĆ DERIMANOVIĆ, SVETLANA PEROVIĆ IVOVIĆ,Konzervacija papirnog novca iz Legata Đorđa Novakovića u Muzeju grada Beograda
ALEKSANDRA RISTANOVIĆ, Skulptura u cinku na području Beograda

pogledi i mišljenja

SVETLANA DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ, Forma grada i urbanistička regulacija: Osmanov Pariz i Josimovićev Beograd

prikazi

IRINA SUBOTIĆ, Prikaz knjige: Hajna Tucić, dr Milan Prosen, Alfa među palatama – Jadransko-podunavska banka
NADA ŽIVKOVIĆ, Prikaz VII konferencije i zbornika radova:Kulturni predeo
MILAN PROSEN, Prikaz izložbe i monografske studije: Aleksandar Kadijević, Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba
DRAGANA MECANOV, Prikaz monografije: Dr Đorđe Alfirević, Ekspresionizam u srpskoj arhitekturi

in memoriam

JOVANKA VESELINOVIĆ, Miodrag A. Dabižić (1922–2017)

 

Zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat i dokumentaciju ( u skladu sa konzervatorskim uslovima)

Preuzmi

Zahtev za izdavanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite ( konzervatorski uslovi)

Preuzmi

Napomena (važno)

U slučaju da želite da izvršite investiciono-tehničko održavanje objekata, potrebno je da se Zavodu obratite sa molbom za davanje saglasnosti za investiciono-tehničko održavanje i priložite:
– pravni osnov ( vlasnički list, ugovor sa Skupštinom stanara (Savetom zgrade) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglasnošću zakupodavca……)
– tehnički opis i predmer radova na investiciono-tehničkom održavanju

Slađana Milojević

viši konzervator, tehničar

Arhitektonski tehničar, konzervator
Godina rođenja: 1971
Obrazovanje: arhitektonski tehničar
sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs

 

 

Radno iskustvo:

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Odsek za dokumentaciju (od 2003)

Reference:

 • Ažuriranje dokumentacije za kulturna dobra, dobra koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova
 • Obrada i priprema podataka o kulturnim dobrima, dobrima koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova; izdavanje i primanje dokumenata; dorada dokumentacionog materijala; saradnja sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara, srodnim institucijama, pravnim i fizičkim licima, studentima i istraživačima; priprema dokumentacije za vršenje uvida u Zbirku dosijea kulturnih dobara, Zbirku fotodokumentacije, Zbirku planova i elaborata
 • Priprema dokumentacije za: elaborate – uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite i mere njihove zaštite za potrebe izrade regulacionih planova; projekte revitalizacije i rekonstrukcije; sistematska istraživanja; konferencije; izložbe; predavanja i prezentacije; predloge odluka o utvrđivanju za kulturno dobro; izdavačku delatnost Zavoda

 

Projekti:

 • Projekat Digitalizacije dokumentacije kulturnih dobara i prezentacija projekta –“Biblioteka plus“, digitalizacija dokumentacije u bibliotekama (SANU, 2004), MISS (Beograd, 2008), IX konferencija NCD-a (Beograd, 2010), „Upravljanje dokumentima – zakonska, stručna i tehnička pitanja“ (Istorijski arhiv Beograda, 2010), „BEOGIS“ – Projekat geografskog informacionog sistema grada Beograda (2011), Zavod (Beograd, 2011)
 • Katalog „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“ (od 2010)
 • „Katalozi za 10 spomenika kulture“ – tehnička saradnja sa koordinatorom i autorima tekstova kataloga (od 2008)
 • „Nasleđe za decu“ – saradnja sa osnovnim školama na području grada Beograda, održavanje predavanja i radionice osnovcima o kulturnom nasleđu grada Beograda (od 2014)
 • Izložba „Spomenici kulture viđeni očima dece“ Zavod (Beograd, 2015)
 • Programski sistem za vođenje, upravljanje i korišćenje digitalizovane i digitalne dokumentacije nepokretnog kulturnog nasleđa grada Beograda (od 2016)
 • Promocija, prezentacija i popularizacija delatnosti Zavoda, kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom na području grada Beograda – Međunarodni beogradski Sajam knjiga, Školski sajam kulture „Tržnica ideja“ u organizaciji Muzeja grada Beograda

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Član Društva konzervatora Srbije

 

 

DANI EVROPSKE BAŠTINE

Zemunsko groblje


Autor: Miodrag A. Dabižić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2015.


Kao dugogodišnji osvedočeni istraživač Zemuna, njegove istorije i nasleđa, materijalnih spomenika i društveno-kulturnog života, Miodrag A. Dabižić je u svojoj detaljno obrađenoj studiji o Zemunskom groblju na najstarijem delu grada – Gardošu dao novi, ogroman doprinos saznanjima o nekadašnjim ži­teljima ovog multietničkog grada, na primerima sa­čuvanih nadgrobnika na parcelama pravoslavnog, ka­toličkog i jevrejskog groblja.

Studija Miodraga A. Dabižića je rezultat dugogo­dišnjeg predanog autorovog rada kako na terenu, tako i u domaćim i stranim arhivama i bibliotekama, ali i zahvaljujući korišćenju usmenih kazivanja sta­rijih žitelja čija su svedočenja često jedini izvori saznanja o pojedinim građanima ili događajima. Ta vrsta oralne istorije, zajedno sa akribično unetim podacima iz već objavljene građe, utkana je u ovu stu­diju i čini je stoga izuzetno značajnom i jedinstve­nom. Pored toga veliki broj reprodukcija sadašnjeg stanja i dokumentarnog materijala iz ranijih perioda u velikoj meri obogaćuju knjigu i čine je kompleksnom i kompletnom.

Iz recenzije dr Irine Subotić