Јавне набавке – 2017 година

2017 година
Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 6/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАСТАВАК ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ И ПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР: 3/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ БР: 2/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Додатно појашњење
6. Продужење рока
7. Канцеларијски материјал, објашњење бр. 2
8. Канцеларијски материјал измена конкурсне документације
9. Канцеларијски материјал – обавештење о продужењу рока
10. Конкурсна документација – пречишћен текст
11. Одлука о додели уговора
12. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
ЈНМВ БР: 1/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору за партију 3
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1,2 и 4