Јавне набавке – 2017 година

2017 година
Јавне набавке мале вредности
Претходно обавештење

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРЕВОЂЕЊЕ QR КОДОВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 9/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЗЕМУНСКОМ ГРОБЉУ
ЈНМВ БР: 8/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација


Претходно обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 7/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 6/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка за партије 1 и 3
4. Одлука о додели уговора за партију 2
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1 И 3
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗРАДА ПЛОЧИЦА – ОЗНАЧАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ QR КОДОВИМА
ЈНМВ БР: 5/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВОЂЕЊЕ QR КОДОВА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 4/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и објашњења
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Измена конкурсне документације
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Додатне информације и појашњења
8. Додатне информације и појашњења
9. Одлука о додели уговора
10. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАСТАВАК ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ И ПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ БР: 3/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ БР: 2/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Додатно појашњење
6. Продужење рока
7. Канцеларијски материјал, објашњење бр. 2
8. Канцеларијски материјал измена конкурсне документације
9. Канцеларијски материјал – обавештење о продужењу рока
10. Конкурсна документација – пречишћен текст
11. Одлука о додели уговора
12. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
ЈНМВ БР: 1/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору за партију 3
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1,2 и 4