Prethodno obaveštenje

 

Izvodjenje radova na sanaciji i restauraciji spomenika zahvalnosti Francuskoj, park Veliki Kalemegdan – Beogradska tvrdjava, Beograd
otvoreni postupak

BR JN 18/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Objašnjenje br. 1
4. Objašnjenje br. 2
5. Odluka o dodeli ugovora
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7. Odluka o izmeni ugovora


Izvodjenje dodatnih – nepredvidjenih usluga tekućeg održavanja Dokumentacionog centra Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,

pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JNBR: 17/2017

1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4, Obaveštenje o zaključenom ugovoru


IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, REVITALIZACIJU, SANACIJU I ADAPTACIJU UMETNIČKOG PAVILjONA ”CVIJETA ZUZORIĆ”
Mali Kalemegdan br. 1 u Beogradu
OTVORENI POSTUPAK
JN BR: 16/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KONZERVACIJU, RESTAURACIJU I PREZENTACIJU OSTATAKA NARODNE BIBLIOTEKE NA KOSANČIĆEVOM VENCU
OTVORENI POSTUPAK
JNBR: 15/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije
4. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije
5. Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, SANACIJU I DEKORATIVNO OSVETLjENJE ZGRADE MAGISTRATA U ZEMUNU, MAGISTARSKI TRG BROJ 3
OTVORENI POSTUPAK
JNBR: 14/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

TEKUĆE ODRŽAVANJE DOKUMENTACIONOG CENTRA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMVBR: 13/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Konkursna dokumentacija – prećišćen tekst
4. Izmena konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGE ŠTAMPANJA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 12/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje
4. Dodatno pojašnjenje i izmena
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
6. Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst
7. Odluka o dodeli ugovora za partiju I
8. Odluka o dodeli ugovora za partiju II
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju I
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju II

 


USLUGE PREVODjENJA TEKSTOVA PUBLIKACIJE – KATALOZI SPOMENIKA KULTURE I NASLEDjE XVIII
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 11/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGA OBEZBEDjENJA IMOVINE I LICA U ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 10/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoruJAVNA NABAVKA USLUGA – PREVODjENJE QR KODOVA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 9/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA RADOVA – HITNE INTERVENCIJE NA ZEMUNSKOM GROBLjU
JNMV BR: 8/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Prethodno obaveštenje

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – TONERI
JNMV BR: 7/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – TONERI
JNMV BR: 6/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka za partije 1 i 3
4. Odluka o dodeli ugovora za partiju 2
5. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 1 I 3
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – IZRADA PLOČICA – OZNAČAVANJE SPOMENIKA KULTURE QR KODOVIMA
JNMV BR: 5/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – PREVODjENJE QR KODOVA JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 4/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatne informacije i objašnjenja
4. Konkursna dokumentacija – prećišćen tekst
5. Izmena konkursne dokumentacije
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Dodatne informacije i pojašnjenja
8. Dodatne informacije i pojašnjenja
9. Odluka o dodeli ugovora
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA USLUGA – NASTAVAK DIGITALIZACIJE FOTODOKUMENTACIJE, TEHNIČKE I PISANE DOKUMENTACIJE
JNMV BR: 3/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JNMV BR: 2/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije
4. Konkursna dokumentacija – prećišćen tekst
5. Dodatno pojašnjenje
6. Produženje roka
7. Kancelarijski materijal, objašnjenje br. 2
8. Kancelarijski materijal izmena konkursne dokumentacije
9. Kancelarijski materijal – obaveštenje o produženju roka
10. Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst
11. Odluka o dodeli ugovora
12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Nabavka tonera i kertridža za štampače i multifunkcionalne uredjaje
JNMV BR: 1/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
5. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 1,2 i 4