U prostorijama Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda viši stručni saradnici Aleksandra Dabižić, istoričar umetnosti i arh. Ljiljana Konta upoznale su studente master studija, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Departmana za arhutekturu, kojim rukovodi dr Milena Kordić, docent, o radu Zavoda, postupcima i konzervatorskim metodama koji se primenjuju na spomenicima kulture i prostornim kulturno-istorijskim celinama. Uža tema se odnosila i na rekonstrukciju – prenamenu porodične vile. Predavanje koje je omogućilo studentima da ostvare uvid u dosije spomenika kulture i da na izvoru tumače svoju temu održano je 21. februara

_DSC0003 _DSC0006 _DSC0007 _DSC0008