НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО-СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ДАНАС


Име аутора: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2003
Цена: тираж распродат

 

 

Када се говори или пише о народном градитељству често се уноси доза поетике, која неретко води у патетику. Изрази као што су дом, топлина, блискост, склад, заштићеност, хармонија, готово да су неизбежни у опису ове архитектуре и њеног доживљаја.

Неизбежна блискост коју према остварењима народног неимара осетимо када се нађемо пред њима, пред материјализацијом духовности која допире из искона – чини да их прихватамо као нешто што нам припада само по себи, што не морамо да заслужимо. Према народном градитељству односимо се, нажалост, као према природном окружењу. Оно је ту као датост неопходна за опстанак нашег биолошког, духовног и културног бића, и као такво мора да опстане на неки волшебан начин који се подразумева, без нашег учешћа.

Борећи се против оваквог односа, Завод за заштиту споменика културе града Београда, од свог оснивања 1960., ради на евидентирању, проучавању и очувању народног градитељства.

На Београдском подручју, које обухвата седамнаест општина, упркос убрзаној урбанизацији постоји још увек велики број кућа и камених белега који чекају да од стране својих власника, мештана, посетилаца и свих који могу да допринесу њиховом квалитетном опстанку – буду препознати као вредност. Каталог и изложба Народно градитељство споменик културе- данас представљају један од начина да им се у томе помогне.