Свечано представљен јавности обновљени Споменик кнезу Михаилу

knezM1

Јуче је свечано представљен јавности обновљени Споменик кнезу Михаилу. Завод за заштиту споменика културе града Београда је вршио конзерваторски надзор над радовима на чишћењу, рестаурацији и санацији Споменика. Сами радови су спроведени у две фазе, због ванредне ситуације.

KnezM2

У првој фази која је трајала од 02.03. до 23.03.2020, изведено је чишћење, односно отпрашивање споменика, прање деминерализованом водом и чишћење благим раствором сапуна. У периоду прекида радова, када је било и неповољних временских услова, вршен је обилазак Споменика, обављен је излазак статичара на терен и додатно прање деминерализованом водом.

KnezM3

Друга фаза настављена је 13.04.2020, када се приступило радовима на рестаурацији, који су комплексни, са великим бројем различитих захвата. Деликатност и сложеност ових радова изискивала је највише времена за извођење, нарочито узимајући у обзир константно праћење промена које се дешавају при раду. То се конкретно односи на све позиције предвиђене рестаураторским радовима, од уклањања црних кора и непостојане зелене патине, преко заваривања оштећења до ретуша црне и зелене патине.
Историјска, природно стечена зелена патина Споменика кнезу Михаилу која га чини аутентичним и део је његове споменичке вредности, сачувана је у максималној мери. У ликовном смислу, на површинама где је зелена патина формирана неправилно и где присуство пренаглашене зелене патине (трагови цурења) поништава анатомску логику, враћена је црна патина са меким прелазима до зелене.

KnezM5

Пројекат је финансирао Град Београд, а носилац је била Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

KnezM6 KnezM7 KnezM8

Споменик кнезу Михаилу, подигнут 1882. године, дело фирентинског вајара Енрика Пација, први je јавни фигурални споменик и једини коњанички споменик подигнут у Београду. Утврђен је за утврђен је за културно добро од великог значаја (Одлука о утврђивању, Сл. гласник СРС, бр. 14/79).

Доносимо вам фотографије након радова и пре радова. Како вам се чини?