Publikacije
Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2004
Prema rečima autora ovaj monografski prikaz predstavlja svojevrsni zbir informacija, saznanja i tumačenja o dva objekta Velike škole i njihovim funkcijama kroz duži vremenski period.

Uz likovne i grafičke priloge moguće je približiti vreme Prvog srpskog ustanka, ali i sačuvane objekte sa njihovim urbanim okruženjem.

Poseban akcenat stavljen je na ličnost Ivana Jugovića, idejnog tvorca, osnivača i prvog učitelja Velike škole.

Posebnim poglavljima obradjen je istorijat Velike škole kao prosvetne ustanove, objekti u kojima je bila smeštena, kao i njihovo istorijsko okruženje.

Knjiga je dopunjena registorm ličnosti, mesta, dogadjaja, ustanova i predmeta, kao i bogatom istorijskom fotodokumentacijom.