Na svečanoj akademiji održanoj 26. aprila 2018. godine povodom obeležavanja jubileja 70 godina od osnivanja Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je dodeljena velika zahvalnica. Zavod je priznanje za dugogodišnju saradnju sa jednim od najstarijih umetničkih fakulteta poneo zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Rektoratom umetnosti, Narodnim i Etnografskim muzejom, Muzejom grada Beograda i drugim značajnim institucijama iz oblasti kulture i obrazovanja, kao i sektora privrede. U ime Zavoda veliku zahvalnicu je primila v.d. direktora Olivera Vučković.

2 7 8