Vila Rajh, Sanje Živanovića br.2a, podignuta je 1931. godine prema projektu istaknutog beogradskog arhitekte Dušana Babića, u duhu modernih arhitektonskih stremljenja. Koncipirana je kao izduženi paralelopiped, sa dve etaže sa nivoa ulice Sanje Živanović i tri etaže u dubini parcele.
Forma kuće izvedena je oduzimanjem pojedinačnih volumena iz mase paralelopipeda, a granične linije osnovne forme paralelopipeda zadržane su kao stubovi i ploča ravnog krova prepušteni slobodno, van mase kuće, na obodnim ivicama polazne forme. Ovakvom manipulacijom geometrijske forme, Babić postiže funkcionalnost i arhitektonsku arhitikulaciju objekta. Veštom kombinacijom konstrukcije masivnih zidova i stubova na obodnim ivicama, postignut je efekat lakoće i dinamike. Dosledno sprovodjenje principa otvaranja velikih terasa prema bašti, u kombinaciji sa funkcionalistički primenjenim geometrijskim principom oduzimanja mase i uvodjenja stubova, čini ovu vilu jednim od najistaknutijih primera beogradske moderne arhitekture, a u obradi punih zidnih masa prepoznaju se uobičajeni motivi ar deko arhitekture arhitektonskom pokretu koji se širom Evrope održao sve do početka Drugog svetskog rata.
Naglašenim horizontalnim trakama prizemne partije i stubova ostvaruju se svetlo-tamni kontrasti toliko tipični za ar deko arhitekturu, a ono što još čvršće vezuje Vilu Rajh za ar deko, jesu figuralni reljefi na čistom fasadnom platnu, bočno od prozora prvog sprata ulične fasade kuće, uokvireni opet zajedničkom trakom. Ova vrsta dekorativnosti sreće se često na privatnim vilama ali i stambenim zgradama koje su naši modernisti projektovali krajem 20-tih i 30-tih godina 20. veka.
Vila Rajh predstavlja izuzetan primer modernog arhitektonskog razmišljanja i značajno autorsko ostvarenje Dušana Babića koji spada u red vodećih srpskih arhitekata tridesetih godina 20. veka i utvrdjena je za kulturno dobro 2013. godine.