Zgrada Penzionog fonda Beočinske fabrike cementa na uglu Bulevara despota Stefana br. 10, Ulica braće Jugovića br. 21 i Skadarske u Beogradu, sagradjena je 1934. godine po planovima arhitekte Dragiše Brašovana, jednog od najznačajnijih stvaralaca u oblasti našeg modernog graditeljstva. Dela arhitekte Dragiše Brašovana karakterišu originalnost, likovnu izražajnost, unutrašnju dinamiku i tipičnu autorovu sklonost prema detalju. U vreme izgradnje objekta, koje istovremeno predstavlja i prvu funkcionalističku fazu umetnikovog rada, nastaje niz velikih stambenih zgrada modernističkog stilskog izraza koje su projektovali aktivni članovi grupe arhitekata modernog pravca Milan Zloković, Branislav Kojić i Jan Dubovi.
Zgrada Penzionog fonda Beočinske fabrike cementa se smatra najznačajnim ostvarenjem arhitekte Dragiše Brašovana iz oblasti stambene arhitekture, koji je postao svojevrstan obrazac za gradjenje stambenog bloka, prilagodjenog arhitekturi Beograda. Bezornamentalna arhitektura zgrade originalan je primer autorovog tumačenja moderne arhitekture. Objekat je koncipiran kao monumentalna kolektivno – stambena višespratnica, koja svojim izrazitim gabaritom učestvuje u formiranju tri ulična fronta.
Markantni ugaoni položaj objekta istaknut je višim korpusom i balkonima duž etaža, a prizemlje i poslednji sprat su povučeni sa frontalne strane. Dinamičan odnos masa sa ukomponovanim vertikalnim i horizontalnim prozorskim trakama i balkonima, ritmično se nižu na čeonom platnu zgrade. Plastičnost objekta dopunjuje završna krovna terasa sa izvučenim serklažom i stubovima. Okulusi kao tipičan modernistički likovni element na fasadi se nalaze u potkrovlju, dok je na krovu kao i obično postavljen nosač za zastavu. Zona prizemlja je izrazito poslovnog sadržaja sa naglašenim staklenim izlozima, čija je završna stilizacija uslovljena specifičnom namenom odredjenog poslovnog prostora. Svojom celokupnim tretmanom, odnosima delova i celina, formom kao primarnim elementom u spoljašnjem izrazu sa posebnim akcentom na detalju kao prepoznatljivoj autorskoj sklonosti, predstavlja izuzetno delo u razvoju novije srpske arhitekture.
Zgrada Penzionog fonda Beočinske fabrike cementa je utvrdjena za kulturno dobro 2007. godine.