Na poziv Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Saša Mihajlov, Biljana Mišić i Svetlana Dimitrijević Marković učestvovaće u realizaciji stručne prakse „Novija arhitektura Beograda“.

Pozivaju se zainteresovani studenti, stručnjaci i gradjani da se prijave za jednodnevnu akademsku praksu, planiranu za 6. jun 2014. godine . Nakon pozitivnog iskustva sa dve prethodne prakse, obeleženog velikim odazivom studenata (preko 400), kao i spremnošću osoblja znamenitih zdanja da im omoguće pristup (Francuske ambasade, Skupštine Srbije, Dvorskog kompleksa na Dedinju, Prve Hrvatske štedionice-Muzeja Cepter, Cvijićeve kuće, Konaka Kneginje Ljubice i dr), ovom prilikom najavljujemo još sadržajniji program. Uz pomoć istoriografa specijalizovanih za arhitektonsku i društvenu povest prestonice, istaknutih projektanata, kritičara i konzervatora, kroz 15 tematskih grupa obići će se mnoga remek dela novije srpske arhitekture i aktuelizovati problemi njihove zaštite.

Za svaku grupu se može prijaviti do 40 zainteresovanih studenata slanjem mejla nosiocu poduhvata prof. dr Aleksandru Kadijeviću, upravniku Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta (akadijev@f.bg.ac.rs) i bibliotekarki istog odeljenja Aleksandri Ilijevski (ailijevs@f.bg.ac.rs) do 10. maja 2014. godine. Voditeljima i komentatorima ranijih praksi pridružiće se nekoliko stručnjaka najvišeg nivoa kompetentnosti za predložene teme.