Prezentovanjem projekta „Nasledje za decu“ uspostavljena je uspešna saradnja sa Centrom za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Dnevnim boravkom Stari grad.  Predavanje je održala Ana Sibinović, etnolog konzervator u  saradnji sa Sladjanom Milojević dokumentaristom Zavoda, dana 05.06.2017. godine u prostorijama Dnevnog boravka na adresi Kneza Miloša br.4.

3

Podudarnost delatnosti Zavoda i programa koji sprovodi Centar: obilasci pojedinih delova grada Beograda u kojima se nalazi veliki broj spomenika kulture je bila dobra osnova i prilika da se korisnici Boravka upoznaju sa izuzetno bogatim i raznovrsnim spomeničkim fondom  na teritoriji našeg grada.

2

Korisnici su pokazali izuzetno interesovanje za ovu temu, veoma su aktivno učestvovali u razgovoru, postavljali pitanja i govorili o spomenicima i ustanovama kulture koje su obišli. Dogovoreno je da korisnici posete Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, da prošetaju Kalemegdanskim parkom i obnove znanje koje su na predavnju stekli o Spomeniku Pobednik, Beogradskoj tvrdjavi i javnim spomenicima.

1