Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda ustanova kulture od nacionalnog značaja, pored svoje osnovne delatnosti, ulaže napore da popularizuje kulturno–istorijsko nasledje naše prestonice i da ga približi gradjanima. Naročita pažnja se posvećuje radu sa najmladjima kojima se uz predstavljanje aktivnosti Zavoda, usadjuje svest o neophodnosti očuvanja tradicije i spomeničkog nasledja koje je potrebno čuvati. Edukaciju učenika nižih razreda osnovnih škola vrše dipl.etnolog Ana Sibinović i dokumentarista Zavoda Sladjana Milojević u saradnji sa školskim pedagozima i učiteljima.Predavanje  je održano u OŠ „Karadjordje“ na Voždovcu, a u planu je realizacija niza ovakvih predavanja na teritoriji svih gradskih opština.

Koncept predavanja je da se u vidu  interaktivne prezentacije, na panoima i slajdovima prikaže najpre zgrada Zavoda, gde učenici obično prepoznaju prostor Beogradske tvrdjave i spomenik Pobednik što bude  dobra uvertira da se odmah pomene šta sve može biti spomenik kulture i da se napravi razlika izmedju javnih spomenika na koje se isključivo pomisli kada se pomenu spomenici kulture. Pored arhitekata, istoričara umetnosti i arheologa posebno se pominje profesija etnologa koji se  u Zavodu bavi proučavanjem narodnog graditeljstva. Učenicima se pričaju zanimljivosti o Konaku kneginje Ljubice, Kafani ? ujedno i jednoj od najstarijih beogradskih kuća, zatim Manakovoj kući.

S obzirom na to da je OŠ „Karadjordje“ na teritoriji opštine Voždovac i da je učenicima lako dostupna Rodna kuća vojvode Stepe Stepanovića bilo je reči o njenoj sanaciji. Takodje na slajdovima su prikazani  tipovi kuća narodnog graditeljstva, skrenuta je pažnja na primere premeštanja kuća na drugu lokaciju kao vid očuvanja, zatim na  materijale od kojih su kuće napravljene i na narodne graditelje. Na kraju je usledila radionica, obnavljanje u vidu odgovora na postavljena pitanja koja su podeljena na flajerima i  izrada crteža na kojima su spomenici kulture o kojima je bilo reči.