U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda-ustanova kulture od nacionalnog značaja radi na prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasledja Beograda, kroz izdavanje časopisa, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima.

Predavanja  o spomenicima kulture grada Beograda predstavljaju aktivnost Zavoda u oblasti edukacije učenika nižih razreda osnove škole.U formi interaktivne prezentacije u Osnovnoj  školi „Duško Radović“  bilo je reči o delatnosti Zavoda sa ciljem proširivanja znanja i uspostavljanja odnosa prema kulturnom nasledju Beograda kao vrednosti koju treba čuvati. Prezentaciju i predavanje su održale etnolog Ana Sibinović i dokumentarista Zavoda Sladjana Milojević u saradnji sa školskim pedagozima i učiteljima.

Kao svojevrsna dopuna nastavnim planovima i programima kroz van nastavne aktivnosti a kao važan segment opšteg obrazovanja učenika  predavanje je održano dana 31.03.2015. godine sa početkom u 11:30 časova.