Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda vas poziva na otvaranje izložbe „Crkvena porta u Vraniću“ autora etnologa Nade Živković, višeg stručnog saradnika Zavoda u utorak 03.07.2018. godine u 19 časova na platou ispred Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“.

pozivnica

Crkvena porta u Vraniću se nalazi u centru sela na blago, prirodno kaskadiranom platou. Iako deluje kao spontano nastao kompleks, ona se razvijala po sistemu manastirskih porti sa funkcionalnom podelom prostora.

Pored crkava iz devetnaestog veka, zahvaljujući, pre svega,  delovanju oca Radivoja Mitrovića, izgradjen je parohijski dom, formirana je bogata crkvena riznica, preneta je stara kuća porodice Matić i nekoliko pomoćnih objekata.

Danas, hronološki, oblikovno i primarno funkcionalno raznorodan kompleks, čini homogenu celinu čije ukupne vrednosti nadilaze pojedinačna značenja objekata.

Stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda su od osnivanja davne 1960.godine, prepoznali vrednosti  tada postojećih objekata crkve brvnare i Crkve Sv Ilije, vodili arheološka iskopavanja, projekte i radove za prenošenje objekata i rekonstrukciju crkve brvnare, sanaciju oštećenja na nadgrobnim spomenicima i novijoj crkvi, projekte za uredjenje porte i dr.

 

Cilj  izložbe i pratećeg kataloga je da se afirmišu nematerijalne i materijalne vrednosti skoncentrisane na prostoru crkvene porte i većom posetom stvore  preduslovi za unapredjenje i održivost ovog kompleksa.

 

Takodje, ovaj prostor je i svojevrstan prikaz sprovedenih konzervatorskih postupaka   koji daju mogućnost da se čitaju metodološki koncepti zastupljeni u različitim vremenskim razdobljima službe zaštite, prave analize i komparacije, odnosno pored kulturnog predstavlja i stručni, edukativni potencijal.