Prvomajska 79, Zemun 

Nova škola namenjena obrazovanju nemačkog stanovništva Zemuna podignuta je 1901. godine pored francenstalske crkve Svetog Vendelina.

Istorijat rada namačke škole datira od 1820. i traje sve do 1918, kada se pod nazivom Osnovna škola „Kraljice Marije“ uključuje u prosvetne tokove nove države.

Kontinuitetom namene Nemačka osnovna škola predstavlja važno svedočanstvo razvoja školstva u Zemunu, a potom u Kraljevini Jugoslaviji.