Cara Dušana 57, Zemun

Zgrada Dečijeg doma kraljice Marije podignuta je 1919. sredstvima kraljevskog fonda za potrebe zbrinjavanja sremske siročadi.

Zgradu je projektovao gradjevinar Franja Kataničić kao samostalni parterni objekat, oblikovan u duhu postsecesije sa elementima neoklasicizma.

Savremene funkcionalne tendencije vidljive su u naglašenim vertikalama zidne profilacije i širokim masama objekta.

U dvorištu zgrade nekada se nalazila i bista kraljice Marije, rad slovenačkog vajara Lojze Dolinara.