Povodom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata u Ambasadi Republike Francuske je 16. marta održana konferencija za štampu, na kojoj su govorili Frederik Mondoloni, ambasador Francuske, Aleksandar Vulin, Ministar odbrane, Negovan Stanković, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Olivera Vučković, v.d. direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a u prisustvu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Djordjevića, gradskog sekretara za kulturu Ivone Jevtić i predstavnika diplomatskog kora.

001

Ambasador Mondoloni je najavio brojne dogadjaje kojima će Ambasada obeležiti ovaj veliki jubilej-putujuću izložbu, francuski filmski karavan, komemorativnu svečanost na Francuskom vojnom groblju u Beogradu, saradnju sa Vojnom akademijom, seminar u organizaciji Balkanološkog instituta i pre svega, kao posebno značajno najavio je početak obnove Spomenika zahvalnosti Francuskoj.

002

Obnova Spomenika zahvalnosti Francuskoj bila je tema i govora ministra Aleksandra Vulina i državnog sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Negovana Stankovića.

003

U svom obraćanju Olivera Vučković, v.d. direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda istakla je da je obnova Spomenika zahvalnosti Francuskoj zajednički poduhvat Vlada Republike Francuske i Republike Srbije, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Ambasade Republike Francuske, Udruženja za negovanje kulture sećanja „Le souvenir Français i Ministarstva za rad, zapošljavanje, borilačka i socijalna pitanja Republike Srbije. Glavni projekat obnove spomenika je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a saglasnost na projekat je dala francuska ustanova za čuvanje kulturnog nasledja

004

Sve poslove na restauraciji će nadgledati mešovita francusko-srpska komisija, koja je ispratila i sve dosadašnje radnje, posebno u pripremi tehničke dokumentacije za izbor izvodjača radova.

005

Centralna ženska figura, izvedena u bronzi, u umetničkom i spomeničkom smislu najvredniji segment spomenika, predstavlja simbol Francuske koja svojim ekspresivnim pokretom u trenutku rata juriša u pomoć Srbiji. Danas su na skulpturi vidljiva oštećenja izazvana fizičko-hemijskim uticajima atmosferilija, temperaturnim razlikama, posebno uticajem mraza, što je dovelo do pojave naprslina i pukotina. Radovi na obnovi bronzane figure će se izvoditi na licu mesta, u posebno pripremljenom prostoru na gradilištu, jer je tranport figure visoke 4,35 m i teške oko 4 tone gotovo nemoguć.

006

I sam postament, sa dve bareljefne kompozicije biće obnovljen. Kompozicija “Sorbona”, sa istaknutom predstavom sedeće ženske figure koja simboliše prosvetnu pomoć Francuske srpskoj omladini u toku i posle Prvog svetskog rata nalazi se na istočnoj strani, dok se na zapadnoj strani nalazi bareljefna kompozicija “Ratnici“, koja predstavlja saradnju srpskih i francuskih vojnika tokom Prvog svetskog rata. Ove reljefe su prema Meštrovićevim crtežima izveli njegovi učenici, vajari: Frano Kršinić, Antun Augustinčić, Grga Antunac, Šime Dujmić i Orlandini. Na preostale dve strane postamenta stoje natpisi Volimo Francusku kao što je ona nas volela i A la France.

Spomenik zahvalnosti Francuskoj, spomenik kulture od 1965. godine, a od 1983. godine utvrdjen je za dobro od velikog značaja za Republiku Srbiju i zauzima značajno mesto u razvoju javnih spomenika u Srbiji.