Kej oslobodjenja 8, Zemun

Zgrada Kapetanije podignuta je 1908. kao parobrodarska putnička stanica prema projektu bečkog arhitekte Remela.

Zamišljena je kao paviljon sa dva dugačka krila i arkadama prema obali. S obzirom da starije zgrade zemunskog brodskog ureda nisu sačuvane, Kapetanija predstavlja svedočanstvo istorijske uloge Zemuna u rečnom saobraćaju.

Od osamdesetih godina 20. veka u ovoj zgradi je smeštena likovna galerija „Stara kapetanija“, sedište Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna.